Toegankelijke Webbouwer

Wise-Internet is als ‘Toegankelijke Webbouwer’ opgenomen in het register van stichting Accessibility, expertisecentrum voor toegankelijke ICT en Web Accessibility.

In opdracht van stichting Link4All heeft Wise-Internet een drempelvrije website gerealiseerd volgens web accessibility standaard WCAG 2.0. De website van Link4All is volgens stichting Accessibility optimaal toegankelijk voor mensen met beperkingen en draagt daarom het ‘Waarmerk Drempelvrij’.

Web Accessibility

Drempelvrije websites zijn belangrijk. Iedereen moet van internet gebruik kunnen maken zonder beperkingen. We kennen allemaal wel iemand met een beperking. Lichamelijk, verstandelijk of gewoon door ouderdom. Naar schatting kunnen in Europa meer dan 80 miljoen mensen met een beperking niet normaal van internet gebruik maken. Wereldwijd ligt dit aantal nog veel hoger.

Drempelvrije websites helpen internet toegankelijk te maken voor iedereen. Bijvoorbeeld omdat ze tekst aan blinde mensen kunnen voorlezen. Er bestaat een internationale standaard waar drempelvrije websites aan moeten voldoen: WCAG. De standaard is opgesteld door W3C, net zoals HTML, de internationale programmeertaal voor internet. Stichting Accessibility is partner van W3C en in Europa leidend op het gebied van webtoegankelijkheid.

Drempelvrije websites voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Hierdoor bestaat helaas het misverstand dat voor het realiseren van een drempelvrije website een grote investering nodig is. Dit klopt niet. Wise-Internet realiseert voordelige drempelvrije websites die voldoen aan de WCAG 2.0 standaard.

Nieuwe websites van de overheid moeten volgens de wet drempelvrij zijn. De wet is ingegaan in 2006. Wise-Internet komt graag in gesprek met overheden, bedrijven en andere organisaties die een drempelvrije website willen realiseren. Of een goed advies nodig hebben over het toegankelijk maken van hun huidige website. Wij helpen iedereen graag verder met onze kennis en oplossingen.

Nuttige links